BİRLİK KOLTUK

Merkez Adresi

Adres

Akçakale Sok. 16/1, 06165 Altındağ / Ankara

Telefon

T.+0312 350 39 43

T.+

Fax

F. 0312 350 83 35

E-Posta

birlikkoltuk@hotmail.com

Web

http://www.birlikkoltuk.net
Classsite Magazine
Temmuz - Aralık 2015